Radni sejmiku za wsparciem regionalnego rzemiosła

18.03.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sesja   #sejmik   #starosta   

13 marca 2017 roku, podczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli przez aklamację stanowisko w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła w rozwiązywaniu problemów utrudniających jego rozwój. Obradom przysłuchiwali się, zaproszeni na sesję nadzwyczajną wielkopolscy starostowie, wśród nich Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko – trzcianecki.

Radni w uzasadnieniu uchwały podkreślają znaczenie wielkopolskiego rzemiosła i dostrzegają potrzebę podjęcia działań wspierających ze strony podmiotów, od których zależy jego funkcjonowanie. Sejmik w swoim stanowisku kieruje postulaty wielkopolskich rzemieślników, które odnoszą się przede wszystkim do sfery regulacyjnej, do organów państwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sejmik wyraził przekonanie, że spełnienie postulatów jest krokiem do rozwiązywania problemów wielkopolskiego rzemiosła, zgłaszanych przez środowisko i jego organizacje samorządowe. Jednym z najważniejszych warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju rzemiosła polskiego jest zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w rzemiośle.

- Żeby w pełni przygotować uczniów do pracy w rzemiośle, konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych, dzięki którym będzie można zorganizować naukę zawodu w systemie tydzień nauki w szkole/tydzień praktycznej nauki zawodu na stanowisku pracy w zakładzie rzemieślniczym. Postulujemy również możliwość nadawania tytułu „pomocnik czeladnika” pracownikom z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, które uniemożliwiają im zdobycie tytułu czeladnika – mówi Włodzimierz Ignasiński, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Istotnym jest również wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających realizację kursów dokształcających w formie e-learningu. Chodzi tu przede wszystkim o klasy wielozawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych. Zapewniłoby to równoczesne teoretyczne przygotowanie zawodowe w macierzystej szkole zawodowej oraz kształcenie praktyczne u pracodawcy, bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i przerywania pracy na okres wyjazdu do ośrodka dokształcającego.

- Dobrze się stało, że radni sejmiku postanowili zwrócić uwagę na wielkopolskie rzemiosło. Cieszę się również, że sporo uwagi poświęcają szkolnictwu zawodowemu, bo to dziś bardzo istotny element edukacji młodzieży. W powiecie czarnkowsko – trzcianeckim również zwracamy szczególną uwagę na edukację zawodową, nasze szkoły od lat współpracują z przedsiębiorcami, w tym również z naszymi rzemieślnikami – mówi Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko – trzcianecki.

Radni uznali też za celowe monitorowanie i nadzorowanie procesu preorientacji zawodowej oraz kontynuowanie i intensyfikację w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych działań doradców zawodowych, którzy znają lokalny rynek pracy. Ma to przygotować uczniów do podejmowania trafnych decyzji w zakresie drogi zawodowej oraz ograniczenia tak powszechnych obecnie zmian szkół i mistrzów prowadzących praktyczną naukę zawodu przez wielu uczniów, którzy nie otrzymali fachowego wsparcia w tym zakresie.

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

 

To może Cię także zainteresować:
Rozpoczęły się przygotowania do zimy
II Bieg Niepodległości
XLIV Sesja Rady Gminy Czarnków

red. | źródło: czarnkowsko-trzcianecki.pl / Piotr Urbaniak Starostwo Powiatowe w Czarnkowie | foto: facebook.com/promocjaPCT

Komentarze