W Wieleniu zmieniają nazwy ulic

17.03.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#ulica   #nazwa   #wieleń   

Zgodnie z art. 1, pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.744) nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Ustawa określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Jednostki samorządu terytorialnego mają ustawowy obowiązek w terminie do dnia 1 września 2017r. zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

Niewykonanie tego obowiązku skutkować będzie tym, że Wojewoda Wielkopolski po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej wyda zarządzenie zastępcze, w którym bez konsultacji z samorządem nada nowe nazwy ulic.

W przypadku Gminy Wieleń zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronach internetowych IPN zmianie podlegają nazwy ulic: Hanki Sawickiej i Janka Krasickiego.

Zgodnie z ww. ustawą zmiana nazwy ulicy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą całkowicie wolne od opłat.

W związku z powyższym zmiana nazw ulic konsultowana będzie z mieszkańcami miasta podczas zebrań osiedlowych, które odbędą się w dniach 24 i 27 marca 2017r.

 

To może Cię także zainteresować:
Uczniowie z Wielenia brali udział w laboratoriach
Otwarcie hali sportowo-widowiskowej w Wieleniu
Szkolne eliminacje do konkursów powiatowych

red. | źródło: wielen.pl / Izabela Forecka-Fręśko insp.ds planowania przestrzennego | foto: wielen.pl

Komentarze